£ 15 milliarder i UK -oppgraderinger organisert etter stortingsvalg 2015

Regjeringen har avslørt fulle detaljer om et vegforbedringsfond på 15 milliarder pund som vil håndtere mer enn 100 av de mest beryktede webtrafikkens hotspots i England innen slutten av tiåret.
Transportsekretær Patrick McLoughlin så vel som sjefsekretær for statskassen Danny Alexander avslørte i parlamentet at det vil bli produsert en rekke flere miles miles på motorveier, samt bagasjeromsveier i et forsøk på å få fart på reisetidene.
Annonsering – Artikkel fortsetter nedenfor

De ekstra pengene vil bli brukt på veier som er overalt Storbritannia. Planer om å utvikle en tunnel under Stonehenge har blitt gitt klarsignalet, i et forsøk på å hjelpe enkelhetstang på A303. Arbeidet med strekninger av A1 rundt Newcastle, veier over Pennines, A47 i East of England samt A27 på sørkysten vil også få finansiering.
• Generalvalg 2015: Hvem er på siden av bilistene?
De spesifiserte at det ville være 100 nye veisordninger over, hvorav 84 av dem er klassifisert som helt nye. Det vil på samme måte være 1.300 nye bane miles lagt til i et tilbud til enkelhetstang, mens 1,5 milliarder pund vil bli brukt til å lage en ekstra bane på viktige motorveier for å gjøre dem om til smarte motorveier.

Leave a Comment